Om Victum Gymnasium

På Victum Gymnasium sätter vi alltid människan i centrum. Våra utbildningar är inriktade på att lära för livet. Vi ser hälsoperspektivet som ett naturligt inslag i våra utbildningar, vilket ger våra elever ökade livs- och yrkesmöjligheter. Båda våra program ger yrkesutbildning och högskolebehörighet inom ramen för 2500 poäng.

Se gärna filmen om Victum 2016.

Terminsstart 2016/17
Måndagen den 15 augusti är alla nya elever i åk 1 välkomna kl. 09.00.
Alla elever i åk 2 och 3 är välkomna kl. 13.00.

Under läsåret 2016/2017 startar vi Introduktionsprogrammet/språk

I februari 2015 hade Victum Gymnasium en granskning av Skolinspektionen. På ingen av de granskade områdena fann Skolinspektionen några brister. Hela bedömningen går att läsa på denna länk:
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=528234

VoO-college-skane

BRUK