Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Elevhälsa och Elevstöd

Elevhälsa

Skolsköterska

Sofia Savvidou
sofia.savvidou@elevsupport.se

Kurator

Hilin Sabah
hilin.sabah@elevsupport.se, 073-3230841

Specialpedagog

Cherie Frydkjär
cherie.frydkjar@elevsupport.se, 072-3769832

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Wallentin
ingrid@syo-konsulten.se, 070-5354107