Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Elevhälsa och Elevstöd

Elevhälsa

Skolsköterska

Sofia Savvidou
sofia.savvidou@elevsupport.se

Kurator

Jonas Bjunö
jonas.bjuno@elevsupport.se, 073-3230841

Specialpedagog

Karin Alvehus
karin.alvehus@elevsupport.se, 073-3230840

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Wallentin
ingrid@syo-konsulten.se, 070-5354107