Kvalitetskalendern

Kvalitetsarbete – Victum – 2016-2017 (under september) beskriver det övergripande systematiska kvalitetsarbetet för innevarande läsår.

JANUARI:

Elevens ansvar och inflytande/Rektorns ansvar

MARS:

Kunskaper/Bedömning och Betyg

MAJ:

Utbildningsval – Arbete och samhällsliv/Normer och värden

AUGUSTI:

Kvalitetsarbete – Victum – 2017-2018