Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Information till föräldrar

Distansundervisning för Victum gymnasium

 

Information till elever och vårdnadshavare vid Victum gymnasium

Från och med den 18 mars har Victum gymnasium i enlighet med myndigheternas rekommendation börjat att genomföra samtliga kurser på distans. Alla skolans elever ska stanna hemma och arbeta med sina kurser via Its Learning. Detta innebär att man inte är ledig utan följer sina kurser hemifrån. Victums elever och personal har en stor vana att jobba med digitala utbildningsverktyg och det är på så sätt elever och lärare kommer att mötas via distansundervisning. 

Lärare ansvarar för att kurserna fortgår via Its Learning, och andra digitala plattformar, med uppgifter till eleverna. Detta kan komma att innebära ett anpassat och/eller förlängt läsår då huvudmannen har ansvar för att eleverna får sin garanterade undervisningstid i enlighet med skollagen.

Håll er uppdaterade via Its Learning. Vi är medvetna om att Its Learning i nuläget har driftstörningar p.g.a. hård belastning. Ha tålamod.

Syftet med att bedriva undervisningen via distans är att minska risken för smittspridning av covid-19 (cornonavirus). För att bidra till detta önskar vi att alla tänker på att minska sina sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Bli en del av Sveriges viktigaste bransch

Internationell APL på Malta

Victum Gymnasium

Järnvägsgatan 13, 252 25 Helsingborg

042-37 07 11