Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Elevhälsa

Skolsköterska

Kerstin Lundqvist
kerstin.lundqvist@elevsupport.se
+46 (0)723-769836

Kurator

Anki Nilsson
anki.nilsson@victumgymnasium.se

 

Specialpedagog

Kerstin Stahre

kerstin.stahre@victumgymnasium.se

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Wallentin
ingrid@syo-konsulten.se
+46 (0)70-5354107