Barn- och fritidsprogrammet

Vill du arbeta med barn, ungdomar och vuxna? Är du nyfiken på människors utveckling? Då kan Barn- och fritidsprogrammet vara något för dig.

På Barn- och fritidsprogrammet får du lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Programmet fokuserar på människors utveckling, samarbete, kommunikation och möten mellan människor. Vi värnar dessutom om mänskliga rättigheter, etik och demokratiska värderingar.

Oavsett om du vill läsa vidare på högskola eller börja jobba direkt efter avslutat program ger vi dig möjlighet att kunna göra båda. Förutom att förbereda dig inför yrkeslivet kan du få grundläggande högskolebehörighet under din utbildning hos oss.

Barn och elev från Victum Gymnasium i Helsingborg

Välj inriktning

Pedagogiskt arbete

Inom pedagogiskt arbete är barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter centralt. Dessutom får du kunskap om olika pedagogiska verksamheter.

Exempel på yrken inom denna inriktning är barnskötare och elevassistent.

Socialt arbete

Inom socialt arbete är sociala processer och förhållanden samt socialpolitiska områden centralt. Här får du lära dig hur man bemöter människor i olika situationer.

Exempel på yrken inom denna inriktning är väktare, personlig assistent samt stöd och service inom funktionsvariationsområdet.

Victum Gymnasium, triangelmönster

Praktik på Barn och fritid

Under dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet har du femton veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Här får du använda dina kunskaper från skolan i praktiken. Du kan exempelvis praktisera som barnskötare, elevassistent, personlig assistent och stödassistent. I årskurs två eller tre kan du även ansöka om utlandspraktik ­– ett roligt och lärorikt sätt att bredda din yrkeserfarenhet.

Vill du vara elev för en dag?