Covid-19

 

Rutiner med anledning av Covid-19

Sveriges gymnasieskolor är återigen öppna för närstudier, enligt Regeringens beslut den 15 juni. Distansundervisningen är därmed inställd. Givetvis kommer vi ha fortsatt beredskap för distansundervisning utifall att Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras.

 

Detta behöver du som elev tänka på

 • Håll så mycket avstånd till varandra som det går. En förhållningsregel är en armlängds avstånd till andra personer.
 • Försök att vara ute på rasterna om det går och sprid ut er i lokalerna så mycket som möjligt – allt för att undvika täta grupperingar.
 • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten. Torka med pappershandduk. Detta är mest effektivt, men handsprit finns som komplement.
 • Stanna hemma vid tecken på sjukdom. Den elev som trots detta kommer till skolan kommer att avvisas omedelbart. Två dagars symtomfrihet innan återgång till skolan. 
 • Använd, om möjligt, alternativa färdsätt till skolan än kollektivtrafiken. För många fungerar det bra att gå eller cykla som alternativ till buss. Skolan är öppen från 07:30 – 16:30 (fredagar 07:30 – 15:30) detta gör att du som elev kan planera så att du undviker rusningstrafik om du åker kollektivt.
 • Om du som elev inte visar ansvar och respekt för ordningsreglerna för Covid-19 kan detta leda till konsekvenser enligt Victums konsekvenstrappa.
 • Fasta platser gäller i klassrummet.
 • Lärare och övrig personal kommer regelbundet prata med alla elever om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att förhindra smittspridning – på skolan och i samhället.
 • Periodvis finns det möjlighet för skolan att avlasta våra lokaler genom att eleverna i årskurs två har digital undervisning en gång i veckan. 
 • Föräldramöten för elever i årskurs ett kommer under hösten att ske digitalt.
 • Utvecklingssamtal ska i så stor utsträckning genomföras med elev, vårdnadshavare och mentor via Google Meet. 
 • Skuggningar av elever från årskurs nio kommer under hösten att kunna genomföras med ett studiebesök i form av ett lektionsbesök, samtal med en elevambassadör, lärare och rektor. Skuggningar av en elevgrupp går inte att genomföra under hösten.

 

Öppet hus och Gymnasiemässan

Varje år arrangerar kommunerna i Familjen Helsingborg en gemensam gymnasiemässa för samtliga elever i årskurs nio och allmänheten.

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 innebär det att:

 • Höstens gymnasiemässa för åk 9 kommer att äga rum på digitalt sätt och under två vardagar i november.
 • Nuvarande åttors gymnasiedagar flyttas till våren. Vi får se om den kan ske fysiskt eller om även dessa behöver planeras om till något annat.

Målet är att läsåret 21/22 återgå till samarrangemang med gymnasiemässa och gymnasiedagar under samma vecka så som tidigare planering för detta läsår sett ut.

Öppet Hus kommer inte att kunna genomföras fysiskt. Vi jobbar på att genomföra detta digitalt på vår hemsida och våra sociala kanaler som Facebook och Instagram. 

Läs mer om våra rutiner för Covid-19 ht 2020

Läs om våra Covidanpassade ordningsregler