Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Vård och omsorg på Victum Gymnasium

Tycker du om att möta nya människor? Vill du bli en del av Sveriges viktigaste bransch? Då kan Vård- och omsorgsprogrammet vara något för dig.

Gymnasieprogrammet riktas till dig som vill lära dig mer om hälsa, ohälsa, funktionsvariationer, medicin, pedagogik och psykologi. Förutom människan står praktiken i centrum. Här får du lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och göra dig väl förberedd inför framtida arbete. Vård- och omsorgsprogrammet ger dig med andra ord möjlighet att få jobb direkt efter gymnasiet.

Om du även vill studera vidare på högskola kan du som går yrkesprogrammet Vård och Omsorg få grundläggande högskolebehörighet under din utbildning hos oss. Dessutom kan du välja specifika kurser som ger dig möjlighet att studera vidare till sjuksköterska, logoped eller arbetsterapeut.

Praktik på Vård– och omsorgsprogrammet

Som en del av Vård- och omsorgsprogrammet har du femton veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) inom olika verksamheter där du får använda dina kunskaper från skolan i praktiken. Detta kan exempelvis vara på vårdboende, daglig verksamhet, boende för personer med funktionsvariationer, sjukhus inom akutsjukvård och akutpsykiatri samt inom hemsjukvården. Dessutom finns det möjlighet att ansöka om utlandspraktik som äger rum i årskurs två eller tre.