Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Skolledning

Har du frågor om våra program eller något annat som berör gymnasiet? Vill du prova på hur det är att vara elev på Victum Gymnasium? Hör gärna av dig till oss.

En annorlunda men starkare skolledning

Sedan vi – Annsophi och Hans – tillträdde som skolledare på Victum Gymnasium har vi praktiserat en speciell form av samledarskap i växelverkan och växelbruk. Enligt Skollagen får det endast finnas en rektor som är formellt ansvarig på varje enskild skola. Därför har vi inrättat ett växelbruk som innebär att vi turas om att vara rektor respektive biträdande rektor. Denna växling sker varje år. Vad det gäller begreppet växelverkan iscensätter vi detta i vårt ledarskap genom att växeldra i det gemensamma ledningsarbetet och genom att vara delaktiga i skolledningens alla arbetsuppgifter. För oss innebär detta arbete att vi får en fördjupad reflektion kring vårt samledarskap i växelverkan och växelbruk.

Ju bredare palett med olika färger som skolledningen har, desto större möjlighet finns att nå mål och resultat i den komplexa organisationen. Detta påverkar också det systematiska kvalitetsarbetet i en gynnsam riktning. Man kan också uttrycka det som så att ett samledarskap, där olika personligheter får lov att komplettera varandra, innebär att 1 + 1 > 2.

Mer om vårt samledarskap.