Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Viktiga ting

Här hittar du allt som kan vara av vikt för dig som elev, förälder eller myndighet.

 

Vision och värdegrund

Kvalitetsarbete

Kvalitetskalendern

Policydokument

Poängplaner

Handlingsplaner

Rutiner och riktlinjer

Synpunkter och klagomål

Internationell strategi