Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Ambulans – VO14

VO 14 är på ett intressant besök på ambulans och får fina instruktioner av ambulanssjuksköterskan Johan. Förhoppningsvis får även eleverna åka med i en ambulans under dagen.