Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF14 besöker Rosa Tornet

Bf14 läser kursen Pedagogiska teorier och har varit på studiebesök på Montessoriförskolan Rosa Tornet. Inom Montessoripedagogiken poängteras barnens nyfikenhet och självständighet. Materialet är tongivande och konkret och vi fick observera barnen när de arbetade med några material Gurkinläggning, fruktstund och tidsuppfattning med timglas pågick när vi var på plats.