Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF14 besöker Skogsfåglarna

Hur arbetar ni med barn i behov av stöd?

Hur tränas barnens finmotorik?

Har ni ipads till barnen?

Hur dokumenterar ni verksamheten?

Bf14 har besökt I Ur och Skur förskolan Skogsfåglarna och har många frågor. En stor del av dagen vistas barnen utomhus. De lär sig om djur och natur och pedagogerna är aktiva och medundersökande. Med hjälp av elcyklarna tar sig pedagoger och barn till naturområden lite längre bort.