Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF15 besöker Medicinhistoriska muséet

Idag fredag har bf15 varit på studiebesök på Medicinhistoriska muséet. Vi har bl.a. lärt oss värdet av en god hygien, hur människor med psykiska sjukdomar behandlades med långa bad och kängurumetoden.