Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF16 besöker biblioteket

160914

Idag har bf16 varit på studiebesök på stadsbiblioteket. Besöket var en uppstart av ett tema i Kommunikation och Svenska. Vi fick information om språkutveckling och värdet av att läsa för barn. Eleverna ska kommande veckor studera svenska barnboksförfattare och träna på att läsa barnböcker med inlevelse.