Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF16 och SI16 ser på Robinsons resa

Bf16 och SI16 är på teater och tittar på Robinsons resa. Denna pjäs ska sedan arbetas med i kurserna svenska och skapande.