Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF17 tränar problemlösning

BF17 tränade på problemlösning, gjorde samarbetsövningar, såg vem som hade längst hår, störst fötter, minst händer osv. Allt under en förmiddag i den underbara miljön vid Pålsjö Slott.