Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Entusiasm och skicklighet

Anna Bjällö i BF15 har under läsåret medverkat i ett projekt där hon 2 ggr/veckan träffat en elev i grundskolan, årskurs 8. När Anna påbörjade denna kontakt hade eleven stora kunskapsluckor i matematik och målet var att hjälpa eleven att nå målen i matematik för årskurs 8. Anna använde catch up-metoden och egna kreativa lösningar i sitt samarbete med eleven. Eleven hämtade upp större delen av sina kunskapsluckor och jobbar nu med uppgifter på årskurs 8-nivå. Såväl eleven som elevens föräldrar är oerhört nöjda med Annas insatser.

”Att hjälpa andra tycker jag är viktigt och det jag fått göra har varit både kul och lärorikt. Det bästa är att jag fått hjälpa en annan person och att ha fått se otroliga resultat. Det här är något som jag kommer ta med mig i framtiden och jag har dessutom fått ett intyg som är bra att ha på mitt cv”. Citat Anna Bjällö