Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Etiklektion med VO15

Idag har VO15 jobbat med etik och diskuterat värden, ansvar och självbestämmande. Diskussionerna kopplas till SVT:s program 2 Världens bästa hemtjänst”. Många kloka tankar och diskussioner från en effektivt och  hårt arbetande klass.