Representation av kvinnligt och manligt ledarskap

Som en del av kursen Pedagogiskt ledarskap har BF14 undersökt hur kvinnligt respektive manligt ledarskap representeras i tidningars reportage. Några av de frågor som diskuterades var: Vem står det mest om? Var finns de manliga respektive kvinnliga ledarna någonstans? Har vi jämlikhet i Sverige? Sannerligen en intressant och givande uppgift.