Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Läsåret som gått 2015-2016

Detta är en kort beskrivning på vad som skedde under föregående läsår på Victumgymnasium.

BF-läger

I september hade BF14 och BF15 läger vid Fagerhults lägergård. Två härliga dagar med övernattning fyllt av aktiviteter.

BF13

Våra sistaårselever var på ett flertal studiebesök under läsåret. Förutom på flera olika förskolor skedde besök på olika utställningar.

BF14

Även andraårseleverna har haft olika aktiviteter med studiebesök och olika aktiviteter.

BF15

Många aktiviteter har skett för förstaårseleverna med skapande verksamheter och olika studiebesök.

VO

Även våra elever i VO har haft sina aktiviteter. Lite exempel är deltagande i VO-dagarna på Väla, besök på Fredriksdal och övningar om läkemedel inom kursen Medicin.

Naturguidning

En av våra tillvalskurser som inleddes med en 2-dagars vandring med övernattning i vindskydd på Bjärehalvön (nära Båstad).

Examen på kursen var egna guidningar på Sofiero, Ramlösa park och Råå vallar.

Idrott 2

Även denna kurs är en av våra tillvalskurser. Detta läsår genomfördes att flertal aktiviteter bland annat bågskytte och bergsbestigning.

Teckenspråk

Ytterligare en tillvalskurs som har genomfört flera studiebesök, genomfört guidningar på teckenspråk och dessutom bjudit in gästtalare (gissa språk) till lektionerna.