Naturguidning på Rönne å

Naturguidning hade sin sista elevutförda guidning på Rönne å i strålande solsken.