Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Prov

  1. Vilka typer av kommunikation har du ägnat dig åt idag?
  2. Ge tre exempel på brus.
  3. Vilka fördelar finns med tvåvägskommunikation?

BF16 skriver prov i Kommunikation.