Vad påverkar vår hälsa?

I kursen Hälsopedagogik pratar vi om vad som påverkar vår hälsa. Kost, motion och vänner är viktiga ingredienser. I dagarna har vår skolkurator Maria varit hos BF15 och pratat om stress. När blir du stressad och vad kan du göra åt det? Maria gav oss tänkvärda tips.