Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

VO15 mäter blodsocker

VO 15 testar hur söta tomater är med en blodsockerapparat.