VO16 redovisar urinorganens sjukdomar

Eleverna redovisar genom att hålla ett öppet hus på en vårdcentral.