Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

VO16 tränar i att mata

VO16 tränar stöd vid måltid! Spännande att bli matad och mata en annan. Mycket att tänka på!