Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Elevens ansvar och inflytande/Rektorns ansvar