Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Akreditering

Victum Gymnasium har av Universitets- och högskolerådet (UHR) utsetts till en ackrediterad skola inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning och fått Erasmus+ VET Mobility Charter i september 2017.

Kravet för att få en sådant erkännande är att skolan genomfört flera kvalitativa och väl fungerande EU-projekt under tidigare år. Att ha fått ett Mobility Charter innebär att vi framgent kan göra en förenklad ansökan om projektmedel inom Erasmus+ mobilitet.

I hela Sverige är det bara 15 utbildningsorganisationer som blivit ackrediterade av UHR och Victum Gymnasium i Helsingborg är nu en av dessa.