Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

APL

APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en viktig del av utbildning på bf och vo. Eleverna får då vara på arbetsplatser kopplade till yrkesutgångarna på programmen. Under praktikperioden har eleverna en handledare som vägleder på arbetsplatsen och i yrkesrollen. Bf15 är på sin APL v.41-46. De som läser den pedagogiska inriktningen är på förskolor och skolor och de som läser den sociala inriktningen är inom LSS på t.ex. gruppbostäder och dagliga verksamheter.

Nada trivs med sin handledare Anesa i en grundskola årskurs 2. De arbetar nära varandra i klassrummet med ett pågående tema: rymden. Barnen har bla. ritat planeter. Linnea har också haft en bra start på sin APL. Hon är på en Montessoriskola där individuella studiehandledningar genomsyrar verksamheten.