Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF14 besöker förskolan Pinnochio

Igår 12/9 har BF14 besökt förskolan Pinnochio. Förskolan drivs som föräldrakooperativ och arbetar Reggio Emilia-inspirerat. De betonar förskolebarnens nyfikenhet och kreativitet och de tränar barnen i demokratiska processer bl.a. genom att låta barnen få rösta vilken lekplats de ska gå till.