Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF14 besöker Ringstorps förskola

Bf14 har idag varit på studiebesök på Ringstorps förskola. Under det kommande året är deras tema Hållbar utveckling/ekologi och vi fick titta på kreativa lärmiljöer och ta del av hur de dokumenterar. Pedagogerna arbetar med nyfikna glasögon på och utmanar barnen i deras lärprocesser bl.a. genom att ställa frågor.