Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF15 julpysslar

Glitter, flörtkulor och piprensare. BF15 läser kursen Aktivitetsledarskap, där eleverna tränar på att planera aktiviteter och utveckla sitt ledarskap. Idag står julpyssel på schemat.