Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF16 redovisar om barns utveckling

BF16 har arbetat med barns utveckling vad gäller det emotionella, motoriska, verbala, intellekteuella, fysiska och sociala. Från födseln upp till 5-åringen och redovisar här för varandra.