Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF16 spelar teater

I kursen Skapande verksamhet har BF16 arbetat med barnteater den senaste tiden. Klassen har delats in i fem grupper och utgått från varsin saga. Manus har skrivits, roller har fördelats och kulisser och rekvisita har tillverkats. Det färdiga resultatet visades upp i veckan för inbjudna förskolebarn. Barnen tog del av föreställningarna under stor koncentration och applåderade hjärtligt.