Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF16 håller bomässa

BF16 hade en Bomässa i kursen Människors Miljöer och tittade bland annat på hur man arbetade med integration.