Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Studenten 2018, på skolan = mat, tal och betyg

Efter fotografering tog sig eleverna till skolan där mat väntade som avnjöts tillsammans med tal och annat. Slutligen fick alla sina betyg.