Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

Studenten 2018 – utspring

Så snart betygen delats ut var det bråttom ut för att träffa anhöriga.