Teaterförberedelse

I kursen Skapande verksamhet arbetar årskurs ett på Barn och fritidsprogammet i grupper med sagor. Under den här veckan tillverkas kulisser, det målas och förbereds inför den stundande premiären. Innan påsk kommer förskolebarn hit till Victum för att se teaterföreställningar av Rödluvan, Bockarna Bruse, Frost mm. Det ser vi fram emot. Innan dess ska repliker tränas in och rekvisita vara på plats.