Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

VO15 på ambulansstationen

VO 15 har varit på ett uppskattat besök på ambulansstationen i Helsingborg.

Rinor blir testad på syremättnad och blodtryck. Vi fick också titta på LUCAS – en automatisk hjärt-lungräddare.