Vi sätter människan i centrum mitt i centrum

BF17 skapar

Terminen är i full gång och i kursen Skapande verksamhet provar bf17 på olika material och metoder. Vi har gjort kollage, målat djur på stenar och målat vid havet.  Vi har även varit på Dunkers kulturhus och tagit del av utställningen Bending reality. Skapande verksamheter är en central del av den pedagogiska verksamheten på förskolor. Barn utvecklar t.ex. finmotorik, fantasi, kreativitet och färglära genom bild och form.